Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

Ozon Terapi

Bir nefes s?hhat; OZON TERAP?

Medikal ozon tedavisi, k?ymeti yeni yeni anla??lan, Avrupa ba?ta olmak zere tm dunyada h?zla yayg?nla?an bilimsel bir uygulama yntemidir. Bilinli bir ?ekilde ve uzman doktorlar taraf?ndan uyguland???nda mucizevi sonular elde edilebilmektedir.

Ozonla zay?flamak mmkn mdr ve ne kadar srer?

Ozonla zay?flamak mmkndr. Ozon uygulamalar? ki?inin fiziksel performans?n? art?rarak ve bazal metabolizmas?n? h?zland?rarak etkisini gsterir. Bylece normalden daha fazla kalori yakt?rarak zay?flat?r. Zay?flama amac?yla 10 seansl?k krler ?eklinde haftada 1 veya 2 kez uygulanan ozon terapi, beraberinde sa?l?kl? beslenme programlar?yla desteklendi?inde ok ba?ar?l? sonular vermektedir

Ozon tedavisinin di?er uygulama alanlar? :

 • Kalp, damar hastal?klar? ve diyabet,
 • Hepatit, gribal enfeksiyonlar ve di?er viral hastal?klar,
 • Alerji ve oto-immun hastal?klar,
 • Kas ve eklem hastal?klar?,
 • Kronik yorgunluk ve stres,
 • Kronik bbrek hastal?klar? ve proktit,
 • Kad?n hastal?klar?,
 • Kanser,
 • Anti-aging (Genle?me Programlar?)
 • Gz hastal?klar?,
 • Yara ve yan?k tedavisi,
 • Cilt sa?l??? ve gzelli?i,
 • Sellit,
 • Sa dklmesi
 • Zay?flama

Vcudumuzda hangi de?i?iklikler olu?ur?

 • Daha temmiz, daha yumu?ak ve daha genle?mi? bir cilt sa?lar.
 • Hcre ve dokulara giden kan dola??m?n? h?zland?r?r.
 • Ba????kl?k sistemini glendirir. Enfeksiyon hastal?klar?na kar?? direnci artt?r?r.
 • Damarlar? (arter ve venler) yeniler, tansiyonun dzenlenmesini sa?lar.
 • Kan ve lenf sistemini temizler.
 • Derinin nc bir bbrek ya da ikinci akci?er sistemi gibi al??mas?n? sa?lar.
 • Kaslarda biriken toksini gidererek kaslar? gev?etir.
 • Eklem a?r?lar?n? ve kas rahats?zl?klar?n? giderir.
 • Beyin fonksiyonlar?n? ve haf?zay? kuvvetlendirir.
 • Depresyon ve s?k?nt?y? ferahlat?c? bir etkisi vard?r.

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi