Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

Zay?flama Mezoterapi

Mezoterapi ok geni? bir skalada uygulanan bir tedavi yntemidir ve 4 ana ba?l?kta incelenmelidir, bunlar:

1) Blgesel Zay?flama

2) Sellit tedavisi

3) Sa Dklmesini Engelleme ve Sa? Canland?rma

4) Cilt Genle?tirme (Mezolift)


1) Blgesel Zay?flama

Blgesel Ya?lar?n D?man?: Mezoterapi

Blgesel ya?lar?n giderilmesinde ok etkili bir yntem olan mezoterapi, vcudun belirli blgelerinde toplanan ya? molekllerine, mikro incelikteki i?ne ular?yla deri alt?na yararl? ilalar?n uygulanmas? i?lemidir. Hasta uygulama s?ras?nda a?r? ve ac? duymaz. ??ne ular? hastaya zel olarak mezoterapi tabancas?na tak?l?r ve uygulan?r. Hijyen ?artlar?nda yap?lmas? gereken bu uygulama bir ka seanstan sonra gzle grlr farklar meydana getirir. Blgesel ya?lar?n d?man? olan yararl? ilalar ve minerallerin deri alt?na uygulanmas?yla, egzersizle desteklenerek hastan?n daha abuk sonu almas?na yard?mc? olur.

2) Sellit Tedavisi ve ?ncelme

Ama selllit ve blgesel zay?flama ise, istenilen blgelerde yan? bacak, kar?n, kala, diz evresi, mide, yan, s?rt, kol blgesi gibi blgelere ince l bir i?ne ile ila enjekte edilir. Bu ilalar o blgedeki ya? bloklar?n? y?k?p, kan dola??m?n?n artmas?na neden oldu?undan seanslara dzenli bir ?ekilde devam edildi?inde blgedeki sellitlerde azalma ve yok olma istenilen blgede( ki?nin problemin yo?unlu?una gre ortalama )10- 20 cm aras?nda h?zl? incelme(normalden ok daha abuk incelme)ve zay?flama meydana gelir. Ki?ide genel bir kilo problemi sz konusu oldu?unda mezoterapi ile birlikte diyet verilir. Diyet verilmeden nce ki?inin boy, kilo ve vcut lleri(ya?,kas) al?n?r. Ki?inin kilo almas?na neden olan herhangi bir etken varsa ara?t?r?l?r ve altta yatan bir neden oldu?unda tedavi edilir. Ki?inin bazal metabolizmas?, gnlk aktiviteleri ve alternatif yemek biimleri gz nne al?narak ki?iye zel diyet program? haz?rlan?r. Kas kayb?na neden olmadan dzenli ve sa?l?kl? beslenme tarz? ile protein, karbonhidrat,lif ya?, vitamin ve mineralden zengin diyet sayesinde ayda 5-8 kilo aras?nda kilo vermek mmkn.

Enjekte edilen ilalar cilt alt? ya? zcler(damar zerndeki bas?n ortadan kald?r?r),kan dola??m dzenleyeciler,dem geiriciler ve bu konuda faydal? zel kar???mlard?r.Mezoterapinin en byk avantajlardan birisi blgede zay?flama sa?larkan sarkma probleminin olmamas? ve tam tersine toparlama ve ?ekillenme gstermesidir,han?mlarda zellikle gebelikten sonrak? sarkma problemleri ve ya??n ilerlemesine ba?l? kol altlardaki sorunlarda bilinli bir ?ekilde uyguland???nda ba?ar?l? sonular elde edilebilir.

3) Sa Dklmesini Engelleme ve Sa? Canland?rma

Sa dklmesinde e?itli faktrler rol oynar;
1- Beslenme bozukluklar?
2- Tiroit hormon bozuluklar?
3- Vitamin eksiklikleri
4- Mineral eksiklikleri
5- Virsler
6- Hormonlar
7- ?lalar
zellikle kad?nlarda sa dklmesi bir erkeklik hormonu olan testesteronun DHT adl? maddeye dn?mesi ve kimi sa kklerinin bu maddeye duyarl?l?k gstererek dklmesidir. Sa mezoterapisindeki temel amac?m?z testesteronun DHT dn?mesini engellemektir. Buna ynelik yap?lan ila tedavisi sonras? ?kamayan salar ?kmaktad?r.
Mezoterapide ama di?er tm sa tedavilerinde oldu?u gibi sa?n anagen (byme) faz?n?n uzat?l?p bymenin tamamlanmas?d?r.
Bunun iin baz? ilalar mikro i?nelerle sa cildine enjekte edilir. Uygulad???m?z tedavide vitaminler, eser elementler, amino asitler , baz? enzim inhibitrleri ba? doku glendiriciler bulunmaktad?r. Tedavi ile yeni sa kk yaratamazs?n?z, ancak var olan kkleri glendirip dklmeyi nler ve byme a?amas?n? tamamlayamad??? iin ?kamayan salar?n ?kmas?n? sa?lan?r.
Mezoterapide ama: Sa?n daha canl? grnmesi, dklmemesi, sa kknn gszl?nden veya hormonal nedenlerden dolay? ?kamayan, byyemeyen salar?n ?kmas?d?r. Bylece daha az ila ile daha abuk etki edilir.
4) Cilt Genle?tirme (Mezolift)

Mezolift nedir?

Mesolift yz, boyun el ve dekolte cildinde erken yaslanan dokuyu yeniden canlandiran ve tedavi eden, Fransa ve italyada popler olmus, denenmis ve test edilmis bir metottur. Vcut mezoterapisinde kullanilan tabanca kullanilmadan, manuel olarak zenle hazirlanmis karisimlarin zel tekniklerle cilt ii-altina, yine zel ince igneler ile enjekte edilmesi yntemidir.

Bu tedavi edici yntem cerrahisiz, anestezisiz yz gerginlestirme (face-lifting), kirisiklarin azalmasi, doldurulmasi, kontur dzeltme, gevsekligin azaltilmasi, leke tedavisi, yaslanmayi geciktirme (anti-aging) amalarla uzun yillar basarili bir sekilde yapilmaktadir. Ayrica gzalti yag torbalarinin azaltilmasi amali Lipo-Dissolve/Lipostabil uygulanmasi son zamanlarda yayginlasmaktadir.

Mezolift yararlari nelerdir?

1) Cilt gerginligini artiri

2) Kirisikliklari ve aik porlari azalttirir.

3) Kollajen retimini arttirir

4) Hcre siklsn hizlandirir

5) Yaslanmayi geciktirir

6) Derm tabakasi yogunlugunu uyarir

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 031 86 74 nolu cep hatt?m?z gece saat 23:00'e kadar hizmet vermektedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi