Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

altin ucgen

U-Therapy, Ultra-Matrix ve Scarlet geni ile Ameliyats?z Yz Germe Yntemi.

U-Therapy, Ultra-Matrix veScarlet'?n bir arada kullan?lmas?yla Uygulanan Yeni Alt?n gen Yntemi.

altin-matrix altin-matrix

Alt?n gen Tekni?i Nedir?

Alt?n gen yntemi, yeni nesil dinamik, esnek yz asma ipleri olan spring thread'in rmcek a?? tekni?inde kullan?lan PDO ipleri ile kombine edilerek uygulanan stn Ultra-Matrix tekni?ini iermesi ve ayr?ca cildin di?er katmanlar?n? da geren ve genle?tiren scarlet ve u-therapy tedavilerini de kapsamas? nedeniyle ok etkili bir ameliyats?z yz germe uygulamas?d?r. Alt?n gen ismi bu i?lemin kombine edilerek uygulanmas?ndan gelmektedir.

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

altin-matrix altin-matrixaltin-matrix

U-Therapy Contlex Nedir?

U-Therapy Contlex tm enerji aktar?m? yapan cihazlarda oldu?u gibi cilt ve dokularda dermal ?s? yaratarak genle?tirme yapan bir konsepttir.Yeteri dzeyde verilen ?s? ile daha derin cilt tabakalar?nda e?siz bir iyile?me sreci ba?lat?r. Bu srecin ba?lamas?yla hem mekanik hemde biyokimyasal etki sayesinde kolajen fiberlerinin s?k?la?mas? veya bz?mesi dnemi ba?lar. Bu sreci takiben dermal tabakada yeniden ?ekillenme ve sonras?nda da yeni kolajen retimi ok iyi bir iyile?me sreciyle son bulur. Gnmzde bu amala retilen birok enerji (Is?) aktar?m?yla tedavi yapan cihaz bulunmaktad?r. U-Therapy Contlex bu ?s? etkisine sebep olmak iin ok kontroll fokuslanm?? ultrason enerjisi kullanarak enerjinin dokunun daha derin tabakalar?na direk olarak gnderilmesini sa?lar. U-Therapy hakk?nda daha detayl? bilgi iin buraya t?klay?n?z.

altin ucgen

Ultra-Matrix A?? Nedir?

Ultra-Matrix A??; alt?n + PDO (Thread Lift) ipin yeni nesil Spring Thread ile kombine edilmesiyle yap?lan yap?lan ok etkili bir yeni nesil ameliyats?z yz germe tekni?idir. Bylelikle ameliyats?z olarak kendini b?rakm?? ve sarkm?? cildin orta hatta toparlanmas? sa?lan?r ve cildin eski gen ve diri haline kavu?turmak mmkn olur.. Ultra-Matrix A?? hakk?nda daha detayl? bilgi iin buraya t?klay?n?z.

ultra-matrix a?? ultra-matrix a??

Scarlet Teknolojisi Nedir?

Scarlet, alt?n i?neli fraksiyonel RF (radyofrekans) nin bir ileri jenerasyonudur. Bir nceki jenerasyondan fark? 3.5 mm cildin derinine inen 25 adet tamam? alt?n ulu fraksiyonel i?nenin her birinin ucundan RF gndermesinin d???nda tm ular aras?nda da RF enerjisinin da??lmas?d?r.Bunun sonucunda ameliyats?z mikro i?neli RF teknolojisi ile cilt yzeyinde maksimum germe sa?lanmaktad?r. Bylelikle Sygmalift, derin doku planlar?nda odaklanm?? ultrasonla germe yapt?ktan sonra Scarlet ile de st dermis gerilerek yzn ve cildin tamam?n?n gerilmesi ve genle?tirilmesi sa?lanm?? olur. Scarlet hakk?nda daha detayl? bilgi iin buraya t?klay?n?z.

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi