Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

DETAYLI B?LG? ?Ç?N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ÜZER?NDEN SORU SORMAK ?Ç?N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

aquafilling sami tan sarigul

Ameliyats?z Meme ve Kalça Büyütmek, Aquafilling Teknolojisiyle Art?k Mümkün.

Günümüzde bir çok bayan?n kavu?mak istedi?i ve hayalini kurdu?u ancak bu güne kadar sadece ameliyatla silikon tak?larak elde edilebilen büyük, diri ve dik gö?üslere veya dolgun, daha yuvarlak ve biçimli kalçalara kavu?mak, yeni Aquafilling teknolojisi ile art?k mümkün!

Aquafilling, sentetik lineer poliamidten olu?an üç boyutlu moleküler yap?ya sahip matriks içine yerle?tirilmi? normal %0,9 fizyolojik sodyum klorid çözeltisinin deposu olarak hareket eden bir hidrolik jeldir.

Yap?s? karbonil ve amin gruplar? aras?ndaki çoklu hidrojen ba?lar?n? temel al?r. Birden çok aktif karboksilik gruplar?n varl??? polimer molekülüne pozitif yükünü verir ve yüksek hidrolik yap? ve suda çözünürlük sa?lar. Pozitif yükü sayesinde, jel hücre d??? matrisin – kollajen ve elastin- çözünebilir negatif yüklü moleküllerini çeker ve böylece yumu?ak dokularda uzun süreli esneklik ve hacim art?s? sa?lar.

Ameliyat olmaktan ve narkoz almaktan çekinen veya cildinde ameliyat izi olmas?n? istemeyen bayanlar için harika bir alternatif ameliyats?z meme büyütme çözümüdür.

Aquafilling, lokal anestezi alt?nda ve tamamen ameliyats?z bir ?ekilde, enjeksiyon yöntemi ile uygulan?r ve vücuda hiç bir zarar? ve yan etkisi yoktur.

??lem lokal anestezi alt?nda ve enjeksiyon yöntemine dayand??? için hasta neredeyse hiç ac? çekmez ve uygulamas? ameliyatl? silikon takma yöntemine göre çok daha k?sa sürer ve konforludur. Uygulama yakla??k 40 dakikada biter ve ard?ndan kal?c?l??? ortalama 5 ila 8 y?l süre ile devam eder.Bunun sonucunda eskisinden çok daha diri, biçimli, do?al görünümlü ve dik gö?üslere/kalçalara kavu?ususunuz. Üstelik hasta cerrahi yöntemlerin aksine ayn? gün sosyal ya?am?na geri dönebilir.

Dahas?, ürünün enjekte edildi?i noktan?n süt kanallar?yla alakas? olmad??? ve tamamen vücuda bar???k ve yan etkisi bulunmayan içeri?inden dolay? süt kanallar?na ve emzirmeye hiç bir zarar? yoktur. Ayr?ca ameliyats?z ve enjeksiyona dayal? bir yöntem oldu?u için ameliyatl? büyütme yöntemlerinin yol açt??? enfeksiyon ve komplikasyon riski ta??mamaktad?r.

DETAYLI B?LG? ?Ç?N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ÜZER?NDEN SORU SORMAK ?Ç?N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi