Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu

dr sami tan sar?gl

Dr. Sami Tan Sar?gl.

23 Kas?m 1961 y?l?nda Malatya'da do?du, ilk?retimini tamamlad?ktan sonra Malatya Akada? Yat?l? ?retmen Okulu'nu bitirdi.

2 Y?l Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi'nde okuduktan sonra tababete olan ilgisini ve yetene?ini farkederek 1981 y?l?nda ?stanbul niversitesi apa T?p Fakltesi'ni kazand? ve 1987 y?l?nda mezun oldu.

Mecburi Hizmet iin gitti?i Sivas'ta 5 y?l boyunca a??lama sorumlusu ve sa?l?k oca?? hekimli?i yapt?ktan sonra ?stanbul'a dnd.

Ard?ndan ?stanbul Beylikdz'nde rnek T?p Merkezi'ni kurdu ve tam 15 y?l ba?ar?yla al??t?rarak blge halk?na sa?l?k hizmeti sundu.

Daha sonra medikal estetik uygulamalar?na ilgi duyarak bu konu ile ilgili yurt ii ve yurt d??? e?itimlere ve kongrelere kat?larak bu alanda birok sertifika ald?.

Ayn? zamanda bir ressam ve heykeltra? olan Dr. Sami Tan Sar?gl, ya?am?n?n ayr?lmaz bir paras? ve kendisini ifade etme biimi olan mzik al??malar?n? etnik mzik alan?nda srdrmekte, mezopotamya ve Anadolu halk ezgileri alan?nda yabanc? mzisyenlerle deneysel al??malar yapmaktad?r.

Ayr?ca 2004 y?l?ndan bu yana ses fizi?i, rezonans t?bb?, psikoakustik ve mzikle terapi alan?nda al??malar yapmakta ve yurt d???ndaki baz? niversitelerle bu al??malar?n? payla?maktad?r.

sami tan sar?gl

sami tan sar?gl

DETAYLI B?LG? ??N: 0212 608 18 17 - 0212 608 18 16 - 0533 053 33 40 - 0533 031 86 74

(Not: 0533 053 33 40 ve 0533 031 86 74 nolu cep hatlar?m?z saat 23:00'e kadar hizmettedir.)

MAIL ZER?NDEN SORU SORMAK ??N: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız

bize ulasin bize soru sorun facebook sayfasi