image
U-Therapy, Ultra-Matrix ve Scarlet geni ile Ameliyats?z Yz Germe Yntemi.
*
image
3 Boyutlu Grntleme Sistemiyle Simle Edildikten Sonra Yeni Nesil PDO ipleri Kullan?larak Yap?lan Yz Germe Tekni?i Ultra-Matrix Uygulamas?.
*
image image
Kavitasyon ve Ozon ile Sa?l?kl? ?ncelme Kilo dengesi bozulan vcudunuzun yeniden sa?l?kl? duru?una ve ideal formuna ula?abilmesi hakk?nda detayl? bilgi iin a?a??dan ilgili butona t?klay?n?z.
Kilo fazlal???ndan, kronik yorgunlu?a; cilt k?r???kl?klar?ndan, sellitlere her trl ya?lanma belirtisininden k?sa srede kurtulmahakk?nda detayl? bilgi iin a?a??dan ilgili butona t?klay?n?z.
* *
Pazar Mayıs 20 , 2018
Yazı Boyutu